OODATUD ANNETUSED

Eesti Tervishoiu Muuseumi põhikogus on üle 21 000 museaali, kuid on temaatilisi valdkondi, mis on kaetud puudulikult. Seetõttu üritab muuseum vastavalt võimalusele täiendada oma kogusid ostude teel, kuid alati on oodatud ka eraisikute ja asutuste-organisatsioonide poolsed esemelised annetused.

Valdkonnad, mis vajaksid täiendamist, on järgmised:

  • ajaloolised meditsiinitöötajate rõivad,
  • vanad anatoomilised õppevahendid,
  • meditsiiniasutuste vana sisustus,
  • kaasaegsed Eestis välja töötatud meditsiinitehnika ja abivahendite prototüübid,
  • Eestis toodetud meditsiinitehnikat ja arstiriistu,
  • invaabivahendid,
  • kirurgia,
  • Eesti meditsiiniajaloos märkimisväärseid isikuid, institutsioone, organisatsioone, sündmusi ning olustikke puudutavad fotod ja muud dokumendid,
  • Eesti meditsiini ajalugu puudutavad memuaarid,
  • vanad meditsiini ja rahvatervishoidu käsitlevad trükised.

Muuseumikogusse vastu võetavad materjalid peavad olema terved ja terviklikud komplektid ning nendega peaks kaasnema võimalikult palju taustainfot vastavalt objekti olemusele: päritolu, valmistamise koht ja aeg, valmistaja nimi, ajaloolised kasutajad, eseme kasutusotstarve jne. Kõige olulisem on annetatava objekti sobivus Eesti Tervishoiu Muuseumi tegevusvaldkonna ja kogumispoliitika kriteeriumitega (vaata Kogumispoliitika).

Annetatava objekti foto koos teadaoleva taustainfo ja annetaja kontaktidega saata muuseumi peavarahoidjale e-postiaadressil eero@tervishoiumuuseum.ee 

Info

Kogusid puudutavat infot ja konsultatsiooni saate:

Eero Kruusmaa / peavarahoidja / +372 530 73382 / eero@tervishoiumuuseum.ee