SA Eesti Tervishoiu Muuseum annab õpilaste teadustööde riiklikul konkursil välja eriauhinna meditsiiniteemalisele (meditsiin, rahvameditsiin, tervishoid, meditsiini ajalugu jms) tööle. Eesmärk on innustada õpilasi uurima eelnimetatud teemasid ja selle inimesele olulise valdkonna probleeme paremini tundma õppima. Neil teemadel on õpilaste teadustööde konkursile varasematel aastatel esitatud juba mitmeid tunnustust leidnud töid. Julgustame teid valima oma teadustöö valdkonnaks meditsiini ja jääme põnevusega teie uurimusi ootama.

Parima töö autorit autasustatakse rahalise preemiaga, mille suurus on 300 eurot. Sõltuvalt tööde tasemest võib žürii preemiat jagada ka mitme autori vahel ja anda lisaks parematele esemelisi auhindu.

Õpilane teeb töö juhendaja juhendamisel, kuid abi saamiseks võib vajadusel pöörduda ka tervishoiu muuseumi poole. Võimalusel aitame teid sobilike uurimisteemade ja vajalike materjalide leidmisel. Soovi korral on võimalik valida tervishoiumuuseumist endale kaasjuhendaja. See kehtib ka nende õpilaste kohta, kes teevad oma 11. klassi uurimustööd.

Võistlustööd tuleb esitada Eesti Teadusagentuurile nende juhendis ette nähtud korras. Hindamisele minevad tööd valib SA Eesti Tervishoiu Muuseumi žürii välja riiklikule konkursile esitatud teemakohaste tööde seast. Žürii koosneb tervishoiumuuseumi töötajatest ning on 5-liikmeline.

Tööde hindamisel peetakse oluliseks uurimuse ideed, objekti ja probleemi valikut, töö haaravust, esituse selgust ja teostuse korrektsust. Töö väärtust tõstab asjaolu, kui sellel on ka mingi praktiline väljund.

Nii nagu 2018. aastal, on ka 2019. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi tööde viimane tähtaeg 20. veebruar ja auhinnad anname taas üle Õpilaste Teadusfestivalil 2019. aastal.

Informatsioon:

Kalju Paju

teadur

56636607 kalju@tervishoiumuuseum.ee