Tervishoiu Muuseumi tervishoiu- ja meditsiinialaste teadustööde konkursi laureaadid:

2016. aasta esimese preemia võitjad:

Kerstin Vestel
Juhendaja: Kaili Miil
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
"Unehäired gümnaasiumiealistel noortel"
Teema valik on igati ajakohane. Töö on hästi mõistetav ja huvitav lugeda ning annab meie arvates tõese teadmise, uuritud koolide õpilaste uneprobleemidest. Töös toodud tulemused panevad noorte elu ka koolitöö üle mõtlema.

Karl-Erik Lett
Juhendajad: Marika Tammaru, Andres Raa
Tallinna Reaalkool
"Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid"
Teema valik näitab autori tõsist huvi meditsiini vastu ja puudutab ühte arstialadest – laboratooriumi arsti tööd. Uurimus oli eksperimentaalne ja autor võttis sellest aktiivselt osa.
Mõlemad auhinnasaajad on 11. klassi õpilased ja me jääme neilt ka järgmisel aastal huvitavaid ja veelgi paremaid töid ootama. Hea algus on tehtud.

2015. aasta esimese preemia võitjad:

Georg Kuusik „Naturaalsete suhkrute määramine erinevatest metest kapillaarelektroforeesi meetodil“
Juhendaja: Jana Kazarjan MSc, Tallinna Tehnikaülikool.

Alina Kurjan „Südame- ja veresoonkonnahaiguste riskihindamine gümnaasiumi klasside õpilaste seas (x gümnaasiumi näitel)“
Juhendaja: Andrei Kante MSc

Oliver Paberits „iBGS glükomeetri iseloomustamine glükoosi kontsentratsiooni määramiseks veres ja testlahuses“
Juhendajad: prof Raivo Vilu PhD, Tiina Randla MSc

2014. aasta preemiate võitjad:
Esimest preemiat jagasid Rando Mändar tööga „Gümnaasiumiõpilaste taskuelektroonika kui ravimresistentsuse geene kandvate bakterite võimalik allikas“ ja Tatjana Punger tööga „Gripiviiruste antigeenidega pseudotüpeeritud viiruslaadsete partiklite iseloomustus“.

Kolmas preemia anti Oliver Valdmaa´le töö eest „Uurimus inimeste toitainete tarbimise teadlikkuse kohta pärast osalemist kehamassiindeksi uuringus“.

2013. aasta preemiate võitjad
Esimese preemia võitis Anita Kuprijanovitš“ tööga „Rasva ja valgu sisalduse määramine hommikuhelvestes ja saadud sisalduse võrdlus pakendiväärtustega“.

Teine preemia anti Meelika Seppel´ile töö eest „Teismeliste enesehinnang ja selle kujunemine“.
Kolmas preemia anti Tannar Tint´ile töö eest „Kooliruumide õhu mikrofloora“.

2012. aasta preemiate võitjad
Esimese preemia võitis Andra Sarapuu tööga „Hillar Kalda – meditsiinile pühendatud elu“.

Teist preemiat jagasid Kaari Maidla tööga „Hirmud ning nende esinemine Kuressaare Gümnaasiumi 36. lennu gümnasistide seas“ ja Gerda Nelis tööga „Leepra Eestis - ajaloost tänapäevani“.