Käesoleva aasta algusest tegutseb Eesti Tervishoiu Muuseum sihtasutusena. Sihtasutuse asutajateks on Kultuuriministeerium ja Tallinna Tehnikaülikool.

Uue asutajaliikme lisandumine annab muuseumile paremad võimalused hankida objektiivset teadusinfot otse ülikooli teadlastelt ning tutvustada vajadusel loodud saavutusi ka muuseumi külastajatele. Tallinna Tehnikaülikooli lahutamatud osad on geenitehnoloogia Instituut, toiduainete instituut ja biomeditsiini tehnika instituut, kelledega koostöö arendamine võib viia uute huvitavate näituste või muuseumitundideni. Lisandunud on ka rahaline kate muuseumi põhikirjaliste tegevuste toetamiseks.

Loodu sihtasutuse nõukokku kuuluvad Ardo Kamratov /Tallinna Tehnikaülikooli finantsdirektor/, Ivo Fridolin /Tallinna Ülikooli biomeditsiini tehnika instituudi professor/, Marju Reismaa / Kultuuriministeeriumi muuseuminõunik/ ja Maarika Tork /rahandusministeeriumi nõunik/.